中文

English

Aktiviti di Eden Residence

Aktiviti untuk tahun 2012

Menginap

Tidak Menginap

Mac 16-18 (Jumaat - Hari Tuan)
Persidangan Pembauran Bahasa Inggeris

Terbuka kepada semua pekudus yang berbahasa Inggeris dan juga yang ingin belajar menggunakan bahasa ini sebagai persediaan bagi menyebarkan pemulihan Tuan dalam dunia bahasa Inggeris. Buat masa sekarang isi kandungan persidangan ini akan berdasarkan mesej-mesej yang disampaikan pada Persidangan Antarabangsa Bahasa Cina yang diadakan setahun sekali dalam pemulihan Tuan.
RM170.00
(Termasuk 5 Hidangan)
RM120.00
(Termasuk 3 Hidangan)
April 20-22 (Jumaat - Hari Tuan)
Latihan untuk Para Penatua dan Dikbang yang bertanggungjawab di Malaysia, Singapura dan Brunei

Terbuka kepada semua penatua dan dikbang yang bertanggungjawab, serta dikbang yang sedang belajar melayan. Latihan ini berdasarkan mesej-mesej yang disampaikan dalam Latihan Antarabangsa Musim Bunga untuk Para Penatua dan Dikbang yang Bertanggungjawab di Anaheim, AS.
RM250.00
(Termasuk 7 Hidangan)
RM190.00
(Termasuk 5 Hidangan)
Mei 26-30 (Sabtu - Rabu)
Latihan Penyempurnaan bagi Remaja Menengah Atas di Malaysia

Latihan ini hanya untuk pelajar Tingkatan 4 dan ke atas.
RM230.00
(Termasuk 11 Hidangan)
RM150.00
(Termasuk 7 Hidangan)
Jun 4-9 (Isnin - Sabtu)
Latihan Penyempurnaan Para Pelayan di Malaysia

Ini merupakan latihan dan ditujukan kepada semua pekudus yang berhasrat untuk melayan Tuan dan gereja-Nya supaya mereka menerima lebih banyak penyempurnaan dan latihan demi kerja ministri, demi pembinaan Tubuh Kristus.
†Syarat umur peserta: 18 - 65 tahun
RM370.00
(Termasuk 14 Hidangan)
RM230.00
(Termasuk 9 Hidangan)
Ogos 19-22 (Hari Tuan - Rabu)
Latihan Pembauran dan Penyempurnaan untuk Para Dikkak di Malaysia

Semua dikkak yang berhasrat untuk melayan dan ingin berada dalam persekutuan Tubuh Kristus digalakkan untuk berbahagian supaya pelayanan dan fungsi mereka dalam kehidupan gereja sama sekali untuk pembinaan Tubuh Kristus.
†Syarat umur peserta: 18 - 65 tahun
RM230.00
(Termasuk 8 Hidangan)
RM150.00
(Termasuk 5 Hidangan)
September 14-17 (Jumaat - Isnin)
Pembauran dan Latihan Penyempurnaan bagi Pekudus yang Bekerja di Malaysia

Pekudus yang bekerja merupakan tulang belakang gereja. Ini merupakan peluang yang amat baik bagi pekudus yang berhasrat untuk memenuhi keperluan Tuan yang terkini untuk dibaurkan dan disempurnakan dalam Tubuh Kristus dengan selanjutnya dalam aspek kebenaran, hayat, pelayanan dan koordinasi.
†Syarat umur peserta: 18 - 65 tahun
RM230.00
(Termasuk 8 Hidangan)
RM150.00
(Termasuk 5 Hidangan)
Oktober 25-28 (Khamis - Hari Tuan)
Pembauran dan Penyempurnaan bagi Pelajar Kampus di Malaysia

Ini adalah untuk semua pelajar kampus di Malaysia. Kami berdoa agar mereka akan dipimpin oleh Tuan dan menjadi wadah yang disempurnakan dan berguna kepada Tuan, disediakan untuk setiap kerja baik demi pergerakan Tuan dan penyebaran pemulihan-Nya.
RM180.00
(Termasuk 8 Hidangan)
RM120.00
(Termasuk 5 Hidangan)
November 12-16 (Isnin - Jumaat)
Latihan untuk Para Penatua dan Dikbang yang Bertanggungjawab Malaysia

Terbuka kepada semua penatua dan dikbang yang bertanggungjawab, serta dikbang yang sedang belajar melayan. Ini merupakan tambahan kepada Latihan Para Penatua dan Dikbang yang Bertanggungjawab yang telah diadakan dua kali setahun berdasarkan Latihan Antarabangsa untuk Para Penatua dan Dikbang yang Bertanggungjawab dalam pemulihan Tuan. Dikbang yang melayan di sini berasa para penatua dan dikbang yang bertanggungjawab di Malaysia memerlukan lebih banyak penyempurnaan, latihan dan pembauran. Semua dikbang yang berhasrat kuat untuk belajar dengan lebih lanjut digalakkan untuk menyertai latihan penyempurnaan ini.
†Syarat umur peserta: 18 - 65 tahun
RM310.00
(Termasuk 11 Hidangan)
RM200.00
(Termasuk 7 Hidangan)