中文

English

Pembauran dan Latihan Penyempurnaan untuk Para Dikkak di Malaysia

19-22 Ogos 2012, Subang Jaya

MENJALANI KEHIDUPAN GEREJA YANG WAJAR

      Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan diri-Nya untuk gereja (Ef. 5:25b)! Dikbang dan dikkak sekalian, Kristus mengasihi gereja. Dia berhasrat untuk mendapatkan gereja di bumi demi ekspresi, kepuasan, dan rehat-Nya. Puji Tuan untuk Pembauran dan Latihan Penyempurnaan untuk Para Dikkak di Malaysia yang diadakan setahun sekali, dan baru-baru ini berlangsung pada 19-22 Ogos di Eden Residence. Latihan ini dinanti-nantikan oleh dikkak-dikkak yang telah menghadirinya pada tahun lepas. Tuan sesungguhnya telah mencurahkan diri-Nya secara melimpah ruah kepada kita semua. Sejumlah 322 dikkak dari 29 lokaliti mengambil peluang keemasan ini untuk berhimpun dan menerima latihan kurnia Tuhan berdasarkan Sabda-Nya bagi menjalani kehidupan pada zaman sekarang secara waras, adilbenar, dan salih dalam kehidupan gereja demi kedatangan kedua-Nya.

      Inilah beban latihan kali ini. Subjek amnya ialah "Menjalani Kehidupan Gereja yang Wajar", dan mempersembahkan teladan daripada lima gereja lokal di Yerusalem, Rom, Antiokhia, Tesalonika, dan Filipi. Para dikkak menerima bantuan agar memimpin sebagai teladan untuk menjalani kehidupan gere- ja yang wajar. Kehidupan ini mempunyai matlamat dan hala tuju yang khusus, iaitu membina Tubuh Kristus, mempersiapkan pengantin perempuan, dan menyebarkan kingdom Tuhan. Kehidupan ini juga kehidupan yang menantikan dan mempercepat kedatangan kedua Tuan.

      Dengan kata lain, latihan ini mempunyai tujuan yang tinggi untuk memperlengkapi dan meningkatkan para dikkak agar menjalani kehidupan gereja menurut hasrat hati Tuhan dan standard-Nya. Kehidupan gereja yang wajar amat penting kerana kehidupan ini merupakan batu loncatan bagi mempersiapkan gereja sebagai pengantin perempuan demi kedatangan Tuan. Pekudus sekalian, Tuan Yesus yang kita kasihi ingin kembali. Untuk berbuat demikian, Dia memerlukan pejayeng yang menjalani kehidupan gereja yang wajar di tengah-tengah keadaan yang tidak normal. Pejayeng ialah orang yang menjaga keperluan Tuhan dan kepentingan-Nya di bumi lebih daripada segala keperluan manusia yang rendah dan kurang penting. Haleluya! Para dikkak betul-betul tersentuh dalam batin mereka dan meluahkan hasrat mereka untuk menjalani kehidupan gereja yang wajar dan menjadi pejayeng Tuhan.

Menjalani Kehidupan Gereja yang Wajar—
Dengan Menjadi Orang yang Betul dan
Menjalani Kehidupan Orang Kristian yang Sejati

      Kehidupan gereja yang wajar adalah untuk melaksanakan tujuan abadi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani kehidupan yang memenuhi tujuan Tuhan ini melalui usaha, keupayaan, dan kelayakan diri kita. Apa yang diperlukan ialah kita menerima bekalan kaya daripada Tuhan sendiri. Semakin banyak kita menikmati-Nya, semakin banyak elemen divin-Nya digarapkan ke dalam kita untuk menghasilkan benih bagi penyempurnaan tujuan-Nya. Inilah kehidupan gereja yang wajar.

      Kehidupan gereja yang wajar menuntut kita menjadi orang yang betul. Orang ialah cara dan jalan Tuhan. Tuhan memberi lebih perhatian kepada apanya kita daripada apa yang kita lakukan atau apa yang dapat kita lakukan. Dia mementingkan jenis orang kita ini dan jenis kehidupan yang kita jalani. Oleh itu, latihan penyempurnaan adalah untuk melatih kita agar kita menjadi orang yang betul, yakni seorang yang mempunyai roh dan hati yang betul terhadap Tuhan, yang kehilangan hayat-sukmanya demi gereja dan yang mempersembahkan tubuhnya sebagai korban hidup demi kehidupan gereja.

      Selain menjadi orang yang betul, kita juga harus menjalani kehidupan harian Kristian yang normal untuk mengamalkan kehidupan gereja yang wajar. Secara ringkas, kehidupan orang Kristian yang sejati ialah duplikasi kehidupan Kristus; dalam kehidupan ini, percayawan Kristus berhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus. Kehidupan orang Kristian yang normal bukan berkenaan hal betul atau salah, tetapi sama ada kita berada dalam roh atau tidak. Kehidupan Kristian kita juga kehidupan yang menyemai; segala-gala yang kita lakukan, sama ada pemikiran, kata-kata, tindakan, cara berpakaian, atau cara berperilaku, semuanya sejenis penyemaian, sama ada menyemai bagi tubuh daging atau bagi Roh itu. Kehidupan orang Kristian yang sejati juga kehidupan yang bersekutu dan berjamu. Haleluya, kita ditakdirkan dan ditentukan untuk menjamu Tuan!

      Satu lagi aspek kehidupan orang Kristian ialah kehidupan yang berjuang; siang dan malam kita berjuang dengan hal-hal negatif yang cuba mempengaruhi kita dan mengheret kita ke bawah. Kita berjuang dengan berdoa. Kita juga menjalani kehidupan yang memberitakan injil. Inilah pekerjaan baru kita sejak kita menerima hayat baru. Kehidupan orang Kristian yang wajar dan sejati juga kehidupan yang mati namun hidup. Akhirnya, kehidupan orang Kristian ialah perkara korporat kerana kita telah dilahirkan dalam keluarga Tuhan. Apabila kita yang menjalani kehidupan orang Kristian yang sejati ini dibina bersama-sama, kita mengkonstitut Tubuh Kristus.

      Selanjutnya, para dikkak dibawa untuk melihat semua butir positif berkenaan kehidupan gereja yang wajar daripada lima gereja lokal berikut yang tercatat dalam Bible.

Menjalani Kehidupan Gereja yang Wajar—
Seperti yang Diperlihatkan dalam Gereja di Yerusalem

      Dalam buku Kisah Para Dutus, Tuan Yesus mempunyai permulaan baru dalam kalangan orang di bumi, bermula dengan kumpulan pertama yang terdiri daripada 120 orang disipal. Mereka berhimpun ke dalam nama Tuan dan berdoa secara terdesak selama sepuluh hari dalam kesatuan dan dengan sehati sejiwa. Walaupun terdapat bahaya dan penindasan luaran, namun mereka mempersembahkan diri kepada Tuan dan mula menjalani kehidupan gereja sebagai realiti kingdom Tuhan. Hasilnya, gereja lokal yang pertama di bumi, yakni gereja di Yerusalem, telah dihasilkan.

      Percayawan di Yerusalem terus berteguhan dalam ajaran dan persekutuan para dutus, dan dalam pemecahan roti dan doa. Disebabkan penindasan, percayawan terselerak ke serata tanah itu. Hasilnya, injil diberitakan. Inilah pengaturan Tuhan agar kehidupan gereja dapat tersebar menerusi penghijrahan.

      Berkenaan kehidupan Kristian mereka, percayawan zaman awal ini dibawa ke dalam kehidupan gereja yang korporat. Dari mulanya mereka berhimpun di rumah, berhati murni untuk mencari Tuan. Mereka tidak hidup secara individualistik sebagai orang Kristian yang terpisah daripada satu sama lain. Sebaliknya, mereka semua belajar menjadi anggota kepada satu sama lain, hidup dan berfungsi mengikut ukuran mereka. Inilah permulaan kehidupan gereja pertama yang wajar, yang harus diteladani semua gereja.

Seperti yang Diperlihatkan dalam Gereja di Rom

      Dutus Paulus menulis berkenaan Injil Tuhan kepada gereja di Rom. Buku Roma bukan sahaja mempunyai isi kandungan yang kaya berkenaan penyelamatan lengkap Tuhan yang disampaikan dalam injil penuh-Nya; buku Roma juga mempunyai matlamat yang khusus, iaitu pengamalan kehidupan gereja. Oleh itu, pengalaman kelahiruan, pengudusan, pembaruan, transformasi, konformasi, dan pemuliaan bukanlah untuk diri kita. Semua ini membolehkan kita masuk ke dalam pengalaman menjalani kehidupan gereja yang wajar, iaitu realiti menjalani kehidupan Tubuh.

      Kehendak Tuhan ialah kita menjalani kehidupan Tubuh dengan menjalani kehidupan gereja yang wajar. Paulus mempunyai pandangan yang tinggi ini. Oleh itu, dalam penulisannya, Paulus menekankan kehidupan gereja dengan menggunakan lima bab untuk meliputi perkara ini secara ajaib. Untuk merealisasikan kehidupan gereja, yakni kehidupan Tubuh Kristus, seluruh diri kita diperlukan. Tubuh yang dipersembahkan, sukma yang ditransform, dan roh yang membara-bara—ketiga-tiga ini diperlukan secara mutlak untuk kehidupan gereja yang wajar. Kita harus mengalami hal ini dalam kehidupan Kristian kita hari ini, iaitu mempersembahkan tubuh kita dan memperbarui minda kita. Hal ini akan menghasilkan transformasi metabolik secara dalaman, menjadikan kita sesuai untuk pembinaan Tubuh Kristus, yang merupakan pengamalan kehidupan gereja yang diwahikan dalam Roma 12.

      Roma 14 dan 15 seterusnya menyingkapkan prinsip-prinsip yang harus kita amalkan untuk mempunyai kehidupan gereja yang wajar—dalam hal menerima percayawan, pengamalan kesehatisejiwaan antara semua percayawan, pelayanan semua percayawan sebagai hentar injil Wasiat Baru, persekutuan dalam kerja injil, persekutuan yang manis dan intim antara gereja dengan dutus dan keadaan gereja yang membolehkan Tuhan menghancurkan Syaitan di bawah kaki gereja. Dikbang dan dikkak sekalian, kita harus menjalani kehidupan gereja kita berdasarkan wahi dan ajaran ini. Dengan ini, barulah terdapatnya manifestasi atau kemunculan Tubuh Kristus.

Seperti yang Diperlihatkan dalam Gereja di Antiokhia

      Gereja di Antiokhia menunjukkan kepada kita bahawa gereja Tuhan terdiri daripada pekudus yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi bangsa, sosiobudaya, bahasa, dan pendidikan, namun mereka semua berhimpun dalam kesatuan sebagai gereja Tuhan dalam satu lokaliti. Antiokhia merupakan gereja yang kecil berbanding dengan Yerusalem namun gereja lokal ini memberikan kerjasama yang paling tinggi kepada Roh Kudus. Para dikbang yang melayan dalam gereja di Antiokhia datang bersama-sama untuk berdoa, bersekutu, meminister, bahkan berpuasa. Mereka menantikan Tuan dan memandang kepada-Nya untuk mendapat pembicaraan, pimpinan, dan hala tuju-Nya dalam gereja, ministri, dan kerja.

      Kelima-lima dikbang yang sudah melayan dalam gereja lokal ini benar-benar bersatu secara intrinsik dan sehati sejiwa secara praktikal di luar. Kesatuan dan kesehatisejiwaan mereka membenarkan Tuan bergerak dalam mereka, dalam kalangan mereka, dan berbicara kepada mereka, sehinggakan membolehkan Tuan menyatakan hasrat divin-Nya kepada mereka. Mereka memberi Tuan kerjasama dan koordinasi yang tertinggi dalam pergerakan-Nya di bumi untuk melaksanakan amanat Tuan yang agung, yakni pergi mendisipalkan semua bangsa. Mereka sememangnya bersikap mutlak dalam penyebaran kingdom Tuhan.

      Syukur kepada Tuan untuk dikbang-dikbang bagus yang memimpin dalam gereja di Antiokhia yang merupakan teladan unggul. Mereka bukan sekadar untuk lokaliti mereka. Mereka adalah untuk kepentingan Tuan di seluruh bumi. Inilah sebabnya mereka dapat menyempurnakan pekudus di suatu lokaliti yang melayan bukan sahaja dalam gereja lokal tetapi juga dalam ministri dan dalam kerja. Setelah melihat hal ini, hati para dikkak diperluas. Kita harus betul-betul belajar dan menjalani kehidupan gereja menurut apa yang diperlihatkan dalam gereja di Antiokhia ini!

Seperti yang Diperlihatkan dalam Gereja di Tesalonika

      Teladan kehidupan gereja yang diperlihatkan dalam gereja di Tesalonika sememangnya membuat kita merendah diri. Gereja di Tesalonika merupakan gereja yang muda, yang terdiri daripada percayawan yang baru dan muda. Namun percayawan yang begitu muda dalam gereja yang begitu baru ini dapat menerima begitu banyak daripada ministri dutus yang singkat, yang kurang daripada satu bulan.

      Pertama sekali, percayawan Tesalonika sedar akan kedudukan baru mereka, iaitu mereka berada dalam Tuhan Bapa dan Tuan Yesus Kristus. Kesedaran ini menjadikan mereka umat kudus yang menjalani kehidupan yang kudus dan diasingkan, yakni kehidupan untuk gereja. Mereka meniru Paulus dan juga Tuan, akhirnya mereka menjadi teladan kepada percayawan di wilayah Makedonia dan Akhaya dalam jajahan Rom. Hal ini memperingatkan kita bahawa kita merupakan wakil Tuan dan kita perlu menjadi teladan yang wajar supaya orang lain dapat meniru Tuan menerusi kita.

      Selain itu, kehidupan Kristian mereka ialah kehidupan yang melayan. Mereka berpaling daripada berhala untuk melayan Tuhan yang hidup dan benar. Dengan kata lain, mereka bukan sahaja menyembah Tuhan tetapi juga melayan Tuhan. Kehidupan ini secara spontan akan menyebabkan mereka bukan sahaja berpaling daripada tuhan-tuhan palsu bersama dengan iblis dan demon di sebalik mereka, tetapi juga berpaling daripada segala sesuatu yang bukan Tuhan, yakni mana-mana orang, hal, atau perkara yang menduduki hati mereka lebih daripada Tuhan. Pekudus sekalian, kita tidak harus membenarkan apa-apa menggantikan Tuhan, sebaliknya kita harus melayan Tuhan yang benar dan hidup!

      Percayawan Tesalonika juga mempunyai kerja iktikad, jerih lelah kasih, dan kesabartahanan harapan. Kerja iktikad bermula dengan berpaling kepada Tuhan daripada berhala, termasuk segala tindakan, hubungan, dan sikap kita terhadap orang lain. Ini diikuti dengan jerih lelah kasih. Kita berjerih lelah untuk melayan Tuhan kita dan kita melayan kerana kita mengasihi-Nya. Akhirnya, kehidupan gereja kita mempunyai kesabartahanan harapan, dan harapan kita terletak pada Anak Tuhan yang akan datang. Sungguh ajaib, percayawan yang muda dapat menjalani kehidupan gereja sedemikian yang menantikan dan mempercepat perkembalian Tuan. Semoga hal ini mengawal, memegang, dan memelihara kehidupan Kristian kita untuk kehidupan gereja.

Seperti yang Diperlihatkan dalam Gereja di Filipi

      Apabila kita melihat gereja di Filipi, kita mendapati gereja ini ditubuhkan dalam keadaan yang teratur, terdiri daripada peku- dus dengan para penguruselia yang memimpin dan para diaken yang melayan. Gereja di Filipi ialah gereja yang sihat, terutamanya dalam hal berbahagian dalam kemajuan injil. Pekudus di Filipi mempunyai persekutuan demi injil; mereka berbahagian dalam kemajuan injil menerusi ministri dutus Paulus. Pengambilan bahagian ini mencakupi sumbangan kewangan mereka kepada dutus dan hasilnya ialah kemajuan injil. Persekutuan seperti ini menjauhkan mereka daripada bersikap individualistik dan menjadi asas bagi mereka mengalami dan menikmati Kristus.

      Butir yang ada pada pekudus di Filipi ini haruslah menjadi kehidupan gereja kita hari ini. Para dikkak dibantu untuk melihat bahawa semakin banyak persekutuan yang kita ada dalam kemajuan injil, semakin banyak Kristus yang akan kita alami dan nikmati. Ini akan membunuh diri kita, ambisi, kesukaan, dan pilihan kita. Tambahan pula, kita akan menjadi rakan senikmat kurnia bersama-sama dutus dalam pembelaan dan pengesahan injil, berdiri teguh dalam satu roh, dengan satu sukma berusaha bersama kepercayaan injil.

      Semasa pekudus di Filipi hidup demi injil, mereka belajar menikmati bekalan limpah lengkap daripada Roh Yesus Kristus. Mereka belajar daripada teladan Paulus—"Aku berupaya melakukan segala sesuatu dalam Dia yang memperkudratkan aku" dan memperbesar Kristus dalam segala sekitaran. Semoga hal ini menjadi pembelajaran kita dalam kehidupan gereja kita, iaitu mengambil Kristus sebagai hayat, berhidupkan Kristus, memperbesar Kristus dan memperoleh Kristus.

Menjalani Kehidupan Gereja yang Wajar—
demi Pembinaan Tubuh Kristus,
demi Persiapan Pengantin Perempuan,
dan demi Penyebaran Kingdom Tuhan

      Setelah melihat teladan-teladan bagi kehidupan gereja yang wajar dalam lima gereja lokal, para dikkak dibawa selanjutnya untuk melihat hala tuju yang khusus bagi kehidupan ini—pembinaan Tubuh Kristus, persiapan pengantin perempuan, dan penyebaran kingdom Tuhan. Kehidupan gereja yang wajar adalah untuk pembinaan Tubuh Kristus. Tuhan berhasrat untuk mengekspresikan diri-Nya menerusi Anak-Nya, Kristus, dan menerusi gereja sebagai Tubuh Kristus. Oleh itu, Tubuh perlu dibina. Untuk Tubuh dibina, penyempurnaan diperlukan. Semakin banyak kita disempurnakan, semakin banyak Tuhan Tritunggal akan diministerkan ke dalam kita, dan ini akan menghasilkan esens gereja bagi mengkonstitut Tubuh Kristus. Penyempurnaan hanya dapat dijalankan dalam kehidupan gereja yang wajar. Syukur kepada Tuan kerana Dia sedang membimbing kita menjalani kehidupan gereja yang wajar demi pembinaan Tubuh Kristus.

      Kehidupan gereja yang wajar juga adalah untuk persiapan pengantin perempuan, dan persiapan pengantin adalah untuk perkembalian Tuan. Ekonomi Tuhan dalam Wasiat Baru ialah mendapatkan pengantin, yakni gereja, untuk Kristus menerusi penebusan judisial-Nya dan melalui penyelamatan organik-Nya dalam hayat divin. Hari ini kita perlu mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin Kristus. Untuk menjadi pengantin Kristus yang sepadan dengan-Nya, kita harus mengasihi-Nya dengan kasih pertama, memelihara kasih kita agar sentiasa segar dan mutlak terhadap-Nya. Kita harus mempunyai hubungan yang intim, peribadi, persendirian, dan rohani dengan Tuan kekasih kita. Kita juga perlu bertumbuh dalam hayat sehingga matang menerusi amalan hayat, dan dicantikkan menerusi pembasuhan air dalam Sabda untuk menjadi gereja yang mulia yang dapat dipersembahkan kepada Kristus Suami kita.

      Akhir sekali, matlamat kehidupan gereja yang wajar adalah untuk penyebaran kingdom Tuhan. Sebagai percayawan, kita ialah umat kingdom dan kita harus menjalani kehidupan kingdom, yakni kehidupan yang bukan makan dan minum, tetapi keadilbenaran dan kedamaian dan keriangan dalam Roh Kudus. Selain itu, kita memikul amanat agung untuk memberitakan injil kingdom kepada seluruh bumi berhuni untuk kesudahan zaman ini. Pada zaman gereja, Kristus sedang membina gereja, yakni Tubuh, untuk menjadi pengantin-Nya, dan Dia akan kembali dengan pengantin-Nya yang jayeng sebagai batu penghancur bagi menghancurkan agregat kerajaan manusia dan membawa masuk zaman dominion Tuhan atas seluruh bumi.

Menjalani Kehidupan Gereja yang Wajar—
Menantikan dan Mempercepat Kedatangan Kedua Tuan

      Kesimpulannya, kehidupan gereja yang wajar ialah kehidupan yang menantikan dan mempercepat perkembalian Tuan, seperti yang diperlihatkan pada teladan Dikbang Nee sepanjang ministrinya dan juga pada percayawan di Tesalonika. Menerusi ministri dutus, percayawan di Tesalonika mengetahui kebenaran tentang kedatangan kedua Tuan dan hidup dalam harapan untuk diraptur. Masa depan mereka bertumpu pada-Nya; mereka tidak meletakkan harapan pada bumi ini dan tidak ada takdir positif pada zaman ini, kerana Tuan yang akan datang itu merupakan takdir mereka buat selama-lamanya.

      Perkara ini harus mengawal, memegang, dan memelihara kehidupan Kristian kita demi kehidupan gereja hari ini, memandangkan persiapan untuk perkembalian Tuan berlaku dalam kehidupan gereja yang wajar. Semasa kita sedang menjalani kehidupan harian dan melaksanakan tanggungjawab bumiah kita, kita perlu berhasrat untuk mempunyai roh kerapturan. Kita perlu memohon kepada Tuhan agar memberi kita keinginan yang kuat untuk diraptur bagi bertemu dengan Tuan kita pada kedatangan kedua-Nya dengan percaya dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita, "Tuan, aku mahu diraptur hidup-hidup!" Jika kita mempunyai roh sedemikian, hati dan sikap kita terhadap segala hal akan berubah sama sekali. Sungguhpun kita di bumi, namun hati kita berada di syurga.

      Kehidupan gereja kita akan direvolusikan. Kita akan menjadi abdi yang baik dan setia, yang menggunakan talenta yang diamanatkan Tuan kepada kita untuk melayan Dia dan gereja-Nya. Kita juga akan menjadi perawan yang bijaksana, yang bukan sahaja mempunyai minyak dalam pelita kita (roh) tetapi juga membayar harga bagi membeli minyak untuk wadah kita (sukma) pada zaman ini. Semasa menjalani kehidupan gereja, kita sentiasa berjaga-jaga dan bersikap waras kerana hari ini hari peperangan.

Kesimpulan

      Puji Tuan untuk wahi yang begitu mengagumkan berkenaan kehidupan gereja yang wajar menurut Bible. Kehidupan sedemikian akhirnya bertujuan menyempurnakan ekonomi abadi Tuhan supaya Dia dapat kembali. Syukur kepada Tuan atas rahmat-Nya yang telah menyelamatkan semua pendengar kata-kata ini daripada terus menjalani kehidupan gereja yang seolah-olahnya manis dan ajaib namun tidak mengambil tujuan Tuhan sebagai tujuan mereka. Para dikkak dibangkitkan dalam roh mereka untuk menjalani kehidupan yang menantikan perkembalian Tuan dalam kehidupan gereja mereka. Semoga Tuan mengekalkan roh ini dalam kita, dan semoga kerinduan untuk perkembalian Tuan akan mengawal kehidupan gereja kita dan mendorong kita untuk mengamalkan kehidupan gereja yang wajar demi penyempurnaan ekonomi-Nya. Amen!

HTML Comment Box is loading comments...