中文

English

Blending Conference Malaysia

Mesej Satu
Pohon Anggur (1)
Visi Pohon Anggur

      Subjek am bagi persidangan ini ialah "Pohon Anggur dan Kaki Pelita". Dalam Injil Yohanes, Yohanes berbicara tentang pohon anggur manakala dalam buku Wahi, dia berbicara tentang kaki pelita. Pohon anggur dan kaki pelita ialah tanda, simbol yang mempunyai makna rohani; kedua-dua ini menandakan Tuhan Tritunggal. Dalam kedua-dua tanda ini, Tuhan Tritunggal adalah satu dengan gereja. Kita semua berada dalam gereja lokal yang sejati, iaitu ekspresi Tubuh Kristus yang unik. Kita mungkin kurang sedar tetapi kita memang sebahagian daripada pohon anggur yang merupakan satu organisma, dan juga sebahagian daripada kaki pelita. Daripada Tuhan, kita berada dalam Kristus Yesus. Tuhan telah mencantum kita ke dalam pohon anggur. Kita telah percaya dan dibaptis ke dalam Kristus, dan Kristus berada dalam kita. Oleh itu, kita ialah sebahagian kecil pohon anggur yang universal.

      Prinsip ini sama dengan kaki pelita emas. Yerusalem Baru akan menjadi kaki pelita emas yang universal di langit baru dan bumi baru. Kota itu ialah gunung emas, dan di puncak gunung terdapat cahaya. Tuhanlah cahaya, dan cahaya ini berada dalam lampu; lampunya Anak Domba. Dalam kota itu terdapat satu jalan yang melingkar ke bawah gunung. Di jalan itu ada sungai yang mengalir, dan dalam sungai itu, pohon hayat bertumbuh. Ini menandakan pohon hayat itu pohon anggur. Semua ini ialah tanda. Di sini, kaki pelita dan pohon anggur adalah satu. Kota itu ialah kaki pelita emas, dan hayat kota itu ialah pohon hayat yang bertumbuh dalam sungai air hayat.

      Ini merupakan gambaran bagi apa yang akan kita jadi, dan inilah gambaran bagi apanya kita. Kita sebahagian daripada pohon anggur. Gereja-gereja ialah kaki pelita emas. Hampir keseluruhan lima mesej ini berfokus pada pengalaman, maka kita perlu mempertimbangkan hidup kita dalam pohon anggur. Apakah yang kita alami semasa kita hidup sebagai ranting dalam pohon anggur? Apakah yang kita alami dengan menjadi kaki pelita emas? Memandangkan Tuan ingin berbicara kepada kita berkenaan pengalaman, kita tidak harus berselindung. Sebaliknya, kita perlu memalingkan hati kita kepada-Nya, membuka hati kita kepada-Nya, mendekati-Nya dan membenarkan Dia menjaga, menggembala, membelai, menggalakkan, dan membekali kita. Dia sangat ingin meministerkan diri-Nya kepada kita.

Kristus sebagai Pohon Anggur Benar Bersama dengan Bapa sebagai Pengusaha
merupakan Makna bagi Alam Semesta, Kehidupan Manusia,
Sejarah Manusia, Gereja, dan Bible

      Pohon anggur ialah makna alam semesta. Sekiranya tidak ada pohon anggur sebagai organisma, alam semesta tidak ada makna. Alam semesta ialah kebun anggur yang amat luas. Alam semesta wujud untuk pohon anggur. Hal ini sememangnya benar berkenaan bumi. Apabila kita melihat pohon anggur dan hidup dalam pohon anggur, kita akan sedar bahawa inilah makna alam semesta.

      Tinggal dalam pohon anggur itu makna kehidupan manusia; tanpanya, kehidupan manusia kita tidak bermakna. Kebanyakan masa kita telah dihabiskan dalam hal-hal manusia. Inilah aturan Tuhan dan kehidupan kita. Akan tetapi, dalam segala perincian hidup kita, adakah kita hidup di luar Tuhan ataupun kita hidup sebagai ranting dalam pohon anggur? Dalam setiap hal yang kita lakukan, tidak kira betapa mudah, biasa, normal, atau rutinnya hal itu, asalkan hal itu dilakukan dalam penyatuan dengan Tuan, maka hal itu bermakna. Akan tetapi, apa jua yang kita lakukan yang terasing daripada pohon anggur adalah tidak bermakna.

      Pohon anggur juga ialah makna sejarah manusia. Seluruh sejarah manusia ada makna kerana dalam sejarah, Tuhan sedang menumbuhkan pohon anggur benar. Oleh sebab pohon anggur ialah makna gereja, maka gereja ialah sebahagian daripada pohon anggur. Kita semua ranting. Kehidupan gereja yang benar ialah kehidupan pohon anggur. Akhir sekali, pohon anggur ialah makna Bible. Bible bersaksi berkenaan Kristus yang merupakan pohon anggur benar. Bible berfungsi untuk men- cahayai dan membekali kita agar kita hidup dalam Kristus yang merupakan pohon anggur benar.

Pohon Anggur Benar—Kristus Anak—Bersama dengan Ranting-rantingnya—
Para Percayawan dalam Anak—merupakan Organisma Tuhan Tritunggal
dalam Ekonomi Divin untuk Bertumbuh dengan Kekayaan-Nya
dan Mengekspresikan Hayat-Nya

      Pohon anggur ialah organisma Tuhan Tritunggal dalam ekonomi divin. Organisma ini melakukan dua perkara utama: bertumbuh dengan kekayaan Tuhan dan mengekspresikan hayat Tuhan demi pelipatgandaan, penyebarluasan, dan pemuliaan-Nya dalam hayat divin-Nya. Tuhan Bapa kita yang begitu kaya ialah sumber dan pengasas segala-gala. Segala apanya Bapa dan segala yang dimiliki-Nya terjasad dalam Kristus Anak dan kemudian direalisasikan dalam Roh sebagai realiti. Kemudian, Roh itu menggarapkan segala kekayaan ini ke dalam kita, yakni ranting-ranting. Dengan cara ini, Tuhan Tritunggal diekspresikan, dipersaksikan, termanifes, dan dimuliakan menerusi kita, iaitu gereja.

      Sebagai ekspresi Tuhan Tritunggal dalam pohon anggur, kita mempersaksikan bahawa Tuhan Tritunggal itu benar. Apabila seseorang menghubungi kita yang hidup sebagai ranting dalam pohon anggur benar ini, misalnya semasa kita bekerja, mereka menghubungi satu kesaksian. Kita berada di situ untuk menjadi kesaksian Tuhan Tritunggal dalam pohon anggur; kita sebahagian daripadanya. Kita berhidupkan realiti penyatuan dengan Tuhan Tritunggal dalam hayat, berbaur dengan-Nya dari segi sifat dan berinkorporat dengan-Nya dari segi persona, mempunyai Tuhan huni dalam kita dan kita huni dalam-Nya. Dengan cara ini, Tuhan Tritunggal yang terproses diekspresikan, dimanifeskan, dan dimuliakan dalam gereja. Inilah matlamat ekonomi Tuhan, iaitu memperoleh inkorporasi divin-insani yang diperbesar dan universal bagi Tuhan yang terkonsumat dengan percayawan yang dilahirukan.

Sebagai Ranting-ranting Pohon Anggur Benar, Kita ialah Pelipatgandaan Kristus, Duplikasi Kristus, Penyebarluasan Kristus, dan Pembesaran Kristus

      Kristus, yakni Tuhan yang tidak terbatas, ialah pohon anggur. Ketika kita percaya kepada Tuan, menyeru nama-Nya, Dia bercabang ke dalam kita. Dengan itu, kita menjadi ranting-ranting dalam-Nya. Dikbang dan dikkak, kita perlu melihat bahawa kita sudah pun menjadi ranting dalam pohon anggur, bersatu dengan-Nya secara organik. Sebagai ranting, kita sama seperti Tuhan dalam hayat dan sifat. Kristus telah menjadi hayat kita. Oleh itu, semasa kita bekerja, menjalani kehidupan kita yang normal dan biasa, serta menguruskan hal-hal manusia, kita berada dalam pohon anggur. Secara luaran, kita sama seperti manusia lain, tetapi secara dalaman, kita sama seperti Tuhan dalam hayat dan sifat.

      Dari satu segi, pohon anggur ialah segala-gala bagi ranting. Terpisah daripada-Nya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Daripada pohon anggur dan menerusi pohon anggur kita menerima segala-gala yang kita perlukan untuk hidup sebagai ranting. Untuk menjalani kehidupan orang Kristian, kita harus menerima dan menyerap jus hayat daripada pohon anggur. Ini menunjukkan bahawa kita bergantung pada Tuan. Saat demi saat, kita memerlukan Tuan sebagai Tuhan Tritunggal mendispenkan diri-Nya ke dalam kita. Dengan menerima pendispenan-Nya, kita dapat hidup sebagai ranting.

      Dari segi yang lain, Kristus sebagai pohon anggur melakukan segala-gala menerusi ranting. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan tanpa kita, Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita memerlukan pohon anggur dan pohon anggur memerlukan kita. Oleh itu, kita perlu bertanya kepada Tuan, "Tuan Yesus, ada apa-apa yang Engkau perlu aku lakukan? Tuan, aku ranting. Apakah yang Engkau perlu aku lakukan?" Bagi pohon anggur, setiap ranting penting dan amat diperlukan. Pohon anggur memerlukan setiap ranting.

Pohon Anggur Mentamsilkan Kristus yang Berkorban, yakni Kristus yang Mengorbankan Segala-gala daripada Diri-Nya, dan daripada Pengorbanan-Nya Dia Menghasilkan Wain Baru untuk Menggirangkan Tuhan dan Manusia

      Akhir sekali, berkenaan Kristus sebagai Pohon Anggur, Dia ialah penghasil wain, yang mengorbankan diri-Nya bagi menghasilkan wain untuk menggembirakan Tuhan dan orang lain. Seperti yang kita ketahui, ranting pohon anggur menghasilkan buah anggur. Anggur akan diproses menjadi wain. Mazmur 104:15a mengatakan bahawa wain menggembirakan hati manusia, dan Hakim-hakim 9:13 mengatakan bahawa wain menjadikan Tuhan dan manusia gembira. Akan tetapi, selepas anggur menghasilkan wain, anggur itu dibiarkan sahaja. Kemudian, apabila ranting perlu dicantas, tidak ada orang yang akan mempedulikan perasaan pohon anggur. Inilah gambaran Kristus yang berkorban, yakni Kristus yang menjalani kehidupan yang berkorban; daripada pengorbanan-Nya, Dia menghasilkan wain baru untuk menggembirakan Tuhan dan manusia. Dia tidak ada apa-apa untuk diri-Nya. Dia mengorbankan segala-gala kepunyaan diri-Nya untuk menghasilkan wain baru. Tuan Yesus kita mengorbankan diri-Nya su- paya kita dapat menikmati-Nya, bahkan Dia mengorbankan diri-Nya untuk menghasilkan wain untuk menggembirakan Tuhan.

      Jika kita menghubungi Kristus yang ditamsilkan oleh pohon anggur dan mengalami hayat pengorbanan-Nya, Dia akan memberi tenaga dan memperkuat kita agar menjalani kehidupan yang mengorbankan diri untuk menggembirakan Tuhan dan orang lain. Inilah satu perkara penuh kasih yang dapat kita lakukan dengan membantu orang lain menjadi gembira dalam Tuan. Di setiap gereja lokal harus ada dikbang dan dikkak yang berhidupkan aspek pohon anggur ini untuk menjadi sumber wain baru kepada pekudus, mengorbankan diri untuk menghasilkan wain bagi menggembirakan hati mereka. Banyak pekudus menghadapi kesusahan hidup, dan pada tahap tertentu, kita semua mengalami penderitaan dalam kehidupan manusia. Bagaimanakah hati kita dapat bergembira? Apakah yang akan menggembirakan kita? Lihatlah Paulus semasa ribut melanda dalam Kisah Para Dutus 27. Dia sendiri berada dalam ribut dan kapal yang ranap, namun dia menggembirakan semua yang lain. Inilah pohon anggur. Kita perlu memulihkan aspek hayat pohon anggur ini. Apabila kita tinggal dalam pohon anggur, menjadi satu roh dengan Tuan, dan membenarkan hayat pohon anggur mengalir dalam kita, kita tidak akan hidup terhadap diri kita. Kita berhasrat untuk membawa kegembiraan kepada Tuhan dan pekudus dengan membekalkan wain baru kepada mereka. Semoga kita semua belajar berhidupkan hayat pohon anggur, mengalami Kristus sebagai pohon anggur yang menghasilkan wain dan dipenuhi Dia sebagai wain baru agar kita dapat menjadi korban curahan untuk membawa kegirangan kepada Tuhan dan kegembiraan kepada pekudus serta kepada orang yang kita kasihi di sekeliling kita.

Penutup

      Pekudus sekalian, kita amat memerlukan visi yang jelas tentang pohon anggur ini. Visi yang mengawal ini bukan sahaja akan mempengaruhi kita supaya hidup dan tinggal dalam pohon anggur, tetapi juga mempengaruhi kehidupan gereja korporat kita sebagai Tubuh Kristus untuk mengekspresikan Tuhan. Semoga Tuan merahmati kita, memberi kita penglihatan sebenar bagi visi ini serta pengalaman hidup sebagai ranting dalam pohon anggur.

HTML Comment Box is loading comments...